Kesirler Nasıl Sıralanır: Pratik Rehber

Kesirler nasıl sıralanır? Kesirlerin doğru bir şekilde sıralanması için hangi adımları izlemeliyiz? Kesirleri sıralarken neleri göz önünde bulundurmalıyız? Bu makalede, kesirleri sıralamanın temel kurallarını ve ipuçlarını bulabilirsiniz. Kesirlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve kesirleri doğru bir şekilde sıralamak için okumaya devam edin.

Kesirler nasıl sıralanır? Kesirlerin sıralanması, matematikte önemli bir konudur. Kesirleri sıralarken dikkate almanız gereken beş nokta vardır: payda, pay, ortak payda, en büyük ortak bölen ve sıralama kuralı. İlk olarak, kesirlerin paydalarını karşılaştırarak sıralamaya başlarsınız. Ardından, paylarına bakarak kesirleri daha da düzenlersiniz. Ortak paydaları olan kesirleri gruplandırarak sıralama işlemine devam edersiniz. En büyük ortak böleni kullanarak kesirleri basitleştirir ve sıralamayı tamamlarsınız. Son olarak, belirlenen sıralama kuralına göre kesirleri küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralarsınız. Kesirlerin doğru bir şekilde sıralanması, matematik problemlerini çözerken ve karşılaştırma yaparken size yardımcı olacaktır.

Kesirler nasıl sıralanır? Kesirler, sayı değerlerine göre artan veya azalan şekilde sıralanabilir.
Kesirleri sıralarken, paydaları aynı olan kesirlerin paylarına bakılır.
Kesirleri sıralarken, paydaları farklı olan kesirlerin ortak paydası bulunur.
Kesirleri sıralarken, paydaları ve payları birbirine eşit olan kesirler birbirine eşittir.
Kesirleri sıralarken, tam sayılardan önceki kesirler daha küçük kabul edilir.
 • Kesirler nasıl sıralanır? Kesirler, sayı değerlerine göre artan veya azalan şekilde sıralanabilir.
 • Kesirleri sıralarken, paydaları aynı olan kesirlerin paylarına bakılır.
 • Kesirleri sıralarken, paydaları farklı olan kesirlerin ortak paydası bulunur.
 • Kesirleri sıralarken, paydaları ve payları birbirine eşit olan kesirler birbirine eşittir.
 • Kesirleri sıralarken, tam sayılardan önceki kesirler daha küçük kabul edilir.

Kesirler nasıl sıralanır?

Kesirler, sayıları ve oranları ifade etmek için kullanılan matematiksel bir kavramdır. Kesirleri sıralamak için farklı yöntemler kullanılabilir.

Kesir Türü Sıralama Kuralı Örnek
Artan Kesirler Sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanır. 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4
Azalan Kesirler Sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanır. 3/4, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4
Eşit Kesirler Aynı değere sahip olan kesirler aynı kabul edilir ve sıralamada değişiklik olmaz. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8

Birinci yöntem, kesirleri ortak payda kullanarak sıralamaktır. Ortak payda, kesirlerin paydasını eşitlemek için kullanılır. Örneğin, 1/2 ve 3/4 kesirlerini sıralamak istediğimizde, her iki kesiri de 4’e eşit paydalar elde etmek için çarparız. Bu durumda, 1/2 = 2/4 ve 3/4 = 3/4 olarak yazılabilir. Sonra, paydaları eşit olan kesirleri paylarına göre sıralarız. Bu örnekte, 2/4 < 3/4 olduğu için 1/2 < 3/4 şeklinde sıralama yapılır.

Kesirler nasıl basitleştirilir?

Kesirlerin basitleştirilmesi, pay ve payda arasındaki en büyük ortak böleni bulmak suretiyle gerçekleştirilir. Basitleştirilmiş bir kesir, pay ve paydasının aralarında hiçbir ortak böleni olmayacak şekilde ifade edilir.

 • Kesirleri basitleştirmek için payda ve paydaları ortak bölenlere indirgeme yapılır.
 • İki kesirde paydalar eşit olduğunda, payların farkı alınarak basitleştirme yapılabilir.
 • Kesirlerdeki pay ve paydaların asal çarpanlarını bulmak ve bu çarpanları kullanarak basitleştirme yapmak mümkündür.

Bir kesiri basitleştirmek için, pay ve paydanın ortak bölenlerini bulmalıyız. Ardından, bu ortak bölenleri kullanarak pay ve paydayı böleriz. Bu işlem sonucunda, en büyük ortak böleni buluruz.

Kesirler nasıl toplanır?

Kesirleri toplamak, paydaları aynı olan kesirleri toplamak suretiyle gerçekleştirilir. Toplama işlemi için öncelikle payları toplarız ve sonra elde edilen toplamı paydanın üzerine yazarız.

 1. Kesirleri toplamadan önce paydalarını eşit hale getirmek gerekmektedir.
 2. Paydalar eşit hale getirildikten sonra payları toplanır ve ortak payda kullanılarak sonuç elde edilir.
 3. Önce payları toplarken, paydaların kaç katı olduğunu belirlemek için paydaların çarpanlarını bulmak önemlidir.
 4. Paydaları eşitlemek için paylardan birinin paydasıyla diğerinin çarpılarak ortak payda elde edilir.
 5. Ortak payda kullanılarak payları topladıktan sonra, elde edilen toplam kesir haliyle ifade edilir.

Örneğin, 1/4 + 1/4 kesirlerini toplamak istediğimizi varsayalım. İlk olarak, payları toplarız: 1 + 1 = 2. Sonra, paydanın üzerine bu toplamı yazarız ve paydayı aynı bırakırız. Bu durumda, 1/4 + 1/4 = 2/4 olarak ifade edilir.

Kesirler nasıl çarpılır?

Kesirleri çarpmak, payları birbirleriyle çarparak ve paydaları birbirleriyle çarparak gerçekleştirilir. Çarpma işlemi için öncelikle payları çarparız ve sonra elde edilen çarpımı paydanın üzerine yazarız.

Kesir Çarpma İşlemi Örnek İşlem Sonuç
İki kesiri çarpmak için, payları birbirine, payları da birbirine çarparız. (2/3) x (4/5) (2×4) / (3×5) = 8/15
Payları çarparak yeni payı elde ederiz, ardından paydaları çarparak yeni paydayı elde ederiz. (1/2) x (3/4) (1×3) / (2×4) = 3/8
Kesirlerin çarpımında sonuç, payın çarpımının payda çarpımına bölünmesiyle elde edilir. (5/6) x (2/3) (5×2) / (6×3) = 10/18 = 5/9

Örneğin, 2/3 × 3/4 kesirlerini çarpmak istediğimizi varsayalım. İlk olarak, payları çarparız: 2 × 3 = 6. Sonra, paydanları çarparız: 3 × 4 = 12. Elde edilen çarpımı payın üzerine yazarız ve paydayı aynı bırakırız. Bu durumda, 2/3 × 3/4 = 6/12 olarak ifade edilir.

Kesirler nasıl bölünür?

Kesirleri bölmek, bir kesiri başka bir kesire çarparak gerçekleştirilir. Bölme işlemi için öncelikle ilk kesiri çeviririz ve sonra çevrilen kesiri ikinci kesire çarparız.

Kesirler bölme işlemi için ters çevrilip çarpmaya dönüştürülerek çözülür. Paydası çarpanlarla çarpılır ve sonuç basit hale getirilir.

Örneğin, 2/3 ÷ 1/4 kesirlerini bölmek istediğimizi varsayalım. İlk olarak, ilk kesiri çeviririz: 2/3 = 3/2. Sonra, çevrilen kesiri ikinci kesire çarparız: 3/2 × 1/4 = 3/8. Bu durumda, 2/3 ÷ 1/4 = 3/8 olarak ifade edilir.

Kesirler nasıl eşitlenir?

Kesirleri eşitlemek, paydalarını aynı yaparak gerçekleştirilir. Eşitleme işlemi için öncelikle kesirleri çarparız ve sonra elde edilen kesirleri kullanırız.

Kesirler eşitlenmek için paydaları aynı olan ortak bir payda bulunarak payları aynı hâle getirilir.

Örneğin, 1/2 ve 1/3 kesirlerini eşitlemek istediğimizi varsayalım. İlk olarak, paydalarını eşitlemek için 2 ile 3’ü çarparız: 2 × 3 = 6. Bu durumda, 1/2 = (1 × 3) / (2 × 3) = 3/6 ve 1/3 = (1 × 2) / (3 × 2) = 2/6 olarak ifade edilir. Sonra, elde edilen kesirleri kullanarak işlem yapabiliriz.

Kesirler nasıl çıkarılır?

Kesirleri çıkarmak, bir kesiri başka bir kesirden çıkarmak suretiyle gerçekleştirilir. Çıkarma işlemi için öncelikle payları çıkarırız ve sonra elde edilen farkı paydanın üzerine yazarız.

Kesirler nasıl çıkarılır?

1. Kesirleri çıkarmak için iki kesiri birbiriyle çıkartırız.

Örneğin: 1/2 – 1/3 = (3/6) – (2/6) = 1/6

Kesirler nasıl çıkarılır?

2. Kesirleri çıkarmak için ortak paydası olan bir kesir elde ederiz.

Örneğin: 1/4 – 2/5 = (5/20) – (8/20) = -3/20

Kesirler nasıl çıkarılır?

3. Kesirleri çıkarmak için paydalarını eşitleyerek çıkartırız.

Örneğin: 2/3 – 1/6 = (4/6) – (1/6) = 3/6 = 1/2

Örneğin, 3/4 – 1/4 kesirlerini çıkarmak istediğimizi varsayalım. İlk olarak, payları çıkarırız: 3 – 1 = 2. Sonra, elde edilen farkı paydanın üzerine yazarız ve paydayı aynı bırakırız. Bu durumda, 3/4 – 1/4 = 2/4 olarak ifade edilir.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti